อะไรคือ ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์

อะไรคือ  ออกซิเจน  แอบซอร์บเบอร์

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ทำจากการผสมทางเคมี โดยมีส่วนประกอบคือ Iron Oxied Powder ซึ่งจะดูดออกซิเจนที่หลงเหลือในภาชนะบรรจุอย่างปลอดภัย เป็นสารที่ไม่สามารถรับประทานได้ และไม่มีอันตรายอะไรหากรับประทานเข้าไป ไม่มีแก๊สและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ไม่ดูดเอาสี ? กลิ่น และรสชาติของอาหารให้หายไป

ทำไมต้องใช้ ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ตรา ซาโต้

เป็นที่ทราบกันดีว่า ออกซิเจนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาหารที่เราผลิตแล้วบรรจุลงในภาชนะบรรจุที่คิดว่าเลือกสรรดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังคงมีออกซิเจนหลงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุอยู่ดี จึงเป็นสาเหตุให้สี ? กลิ่น ? และรสชาติของอาหารเปลี่ยนไป และอาหารก็จะเริ่มเหม็นหืน ? ขึ้นรา ? เน่าเสีย

เราจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ เพื่อดูดออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุให้หมดหรือเหลือให้น้อยที่สุด โดยต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของอาหารและประเภทของภาชนะบรรจุที่ใช้

0 Comments

Leave A Reply