PRODUCTS

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์

ประโยชน์ของ ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ตรา ซาโต้

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ /?Oxygen Absorber
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหารเลขที่ 10-3-07948-1-0003

ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพเหมือนผลิตใหม่ ให้ความสด,ทั้งกลิ่นและรสชาด ,อาหารไม่เปลี่ยนสี, ไม่ทำให้อาหารเสียจากแบคทีเรีย โดยการยับยั้งการหืนของผลิตภัณฑ์เพราะออกซิเจนเป็นสาเหตุหลักในการทำให้อาหารเสีย
ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น ช่วยในการดูดออกซิเจน จากบริเวณรอบภายในภาชนะบรรจุ ช่วยขจัดเชื้อราและแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถยืดอายุอาหารได้ถึง?4?เท่าจากอายุปกติ ทำให้อาหารมีกลิ่น สี และ รสชาดเหมือนผลิตใหม่

เราจะวัดปริมาณออกซิเจนในภาชนะได้อย่างไร?
ออกซิเจนในภาชนะ = ความยาว?x?ความกว้าง?x?ความสูง(ซ.ม.)-?น้ำหนักของสินค้า(กรัม) x 0.21%

ออกซิเจน แอบซอร์บเบอร์ใช้กับอะไรได้บ้้าง :
??เนื้้อสัตว์
??ชา, กาแฟ และธัญพืช
??ข้าวสาร, แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

??ผลิตภัณฑ์เกษตร
??ถั่วและนัต
??ขนมหวานและขนมขบเคี้ยว

??ปลาตากแห้งและทอด
??ไส้กรอกและของทอดต่างๆ

??ออกซิเจนแอบซอร์บเบอร์ มีกี่ขนาดและบรรจุอย่างไรบ้าง


ชนิด

ขนาด

ความสามารถ
ในการดูดออกซิเจน

ปริมาณอากาศ
(มล.)

จำนวนซอง
ต่อ 1 กล่อง
สำหรับอาหารแห้ง
และชนิดกันน้ำมัน
20cc 20 150 8,000
50cc 50 250 4,000
70cc 70 350 4,000
100cc 100 500 3,000
200cc 200 1,000 1,500
300cc 300 1,500 1,200
500cc 500 2,500 600
900cc 900 4,500 400


วิธีการใช้
แกะถุงบรรจุออกซิเจน แอบซอร์เบอร์ จากถุงใหญ่ เอาซองออกซิเจน แอบซอร์เบอร์ ซองเล็กไส่ในผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้ ใช้วิธีซีลปิดปากถุง หรือ แวกคัม?(vacuum)ส่วนที่เหลือสามารถซีลไว้ใช้งานในคราวต่อไปได้

ข้อมูลทั่วไปของออกซิเจนแอบเซอร์เบอร์
ในปัจจุบันมีการใช้วัตถุดูดความชื้นและวัตถุดูดออกซิเจนอย่างแพร่หลายทุกอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมอายุการเก็บรักษาและคงสภาพของผลิตภัณฑ์ โปรดดูตารางข้างล่าง คือ การเปรียบเทียบวิธีการถนอมอาหาร ทั้ง?3?แบบ เป็นวิธีที่แตกต่างกัน ผลที่ได้ก็แตกต่างกัน


วิธีการเก็บรักษา

ผลการใช้

ประโยชน์

Vacuum & Back Flush

ลดปริมาณออกซิเจนลง?0.1%

ควบคุม?(Control*)การเกิด
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ชั่วคราว)

Gas or Nitrogen Flush

ลดปริมาณออกซิเจนลง?0.5%

ควบคุมได้บ้าง?(Some Control**)
การเกิดจุลินทรีย์ได้บ้าง

Oxygen Absorber

ลดและคงสภาพให้ปริมาณ
ออกซิเจนในภาชนะบรรจุ
ให้ต่ำกว่า?0.01 %

กำจัด?( Eliminated )การเกิด
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและลด
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี?oxidation
ในภาชนะบรรจุ

* เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ภายใน 20 วันที่อุณหภูมิ 25?C ในปริมาณออกซิเจน0.02% (ข้อมูลจาก Techniques for the preservation of food by employment of an oxygen absorber , Nakamura and Hoshino. 1983 )

adobe_pdf_icon1? คลิกเพื่อดาวโหลดคู่มือ? ? ? ? ?cer_icon1?คลิกเพื่อดูเอกสารใบรับรอง

ซิลิกาเจล (SILICA GEL Moisture Absorber, Desiccant)

sato03

ซิลิกาเจล ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหารเลขที่ 10-3-07948-1-0001
มาตรฐานอนุมัติจาก British Standard 1133: Selection 19:1968
เกรด: Food Grade 100% white gel (non cobalt chloride)
ขนาดบรรจุ: เราสามารถผลิตได้ตามที่ท่านสั่ง ขนาดมาตราฐานมีดังนี้ ขนาด 0.5 กรัม, 1 กรัม, 2 กรัม, 3 กรัม, 5 กรัม,?10 กรัม, 20 กรัม, 30 กรัม, 40 กรัม, 100 กรัม, 200 กรัม

ซิลิกาเจล (Silica Gel) ผลิตจาก ซิลิคอนไดออกไซด์บริสุทธิ์( Sio2 ) ในรูปแบบเม็ดกลมใส สามารถดูดความชื้นได้ 3 ใน 4 ส่วนต่อน้ำหนัก โดยที่ไม่เปลี่ยนรูปทรงทางฟิสิกส์ ไม่มีพิษ หรือกัดกร่อนแต่อย่างใดปกติจะบรรจุในซองพลาสติกขนาดเล็กสามารถสัมผัสกับอาหารได้เพื่อป้องกันความชื้นในอาหาร, ยา,อาหารเสริม, เครื่องหนัง และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ค่อนข้างไวต่อความชื้นโดยการดูดเอาโมเลกุลของน้ำไปกักเก็บในเม็ดกลมใส ซิลิกาเจล จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิ 70- 90 องศาฟาเรนไฮต์ ( 25 องศาเซลเซียส ) ใน RH ที่ 60 % ? 90% ซิลิกาเจลมีความมีความปลอดภัยสูง(มี่ความเสี่ยงน้อย) สำหรับการควบคุมเชื้อราและความชื้น ราคาต่อซองไม่แพง มีข้อจำกัดแค่เพียงต้องบรรจุในอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะปิดสนิท ไม่มีเม็ดสีน้ำเงิน ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง(ทดลองกับหนูและกระต่าย) ไม่มีโคบอลต์ คลอไรด์ ที่อันตรายผสมอยู่

ซิลิกาเจลใช้ในอะไรได้บ้าง
- อาหารแห้ง
- อาหารอบ
- อาหารทอด
- เครื่องหนัง
- อุปกรณ์ที่ขึ้นสนิมง่าย
- เครื่องอิเลคทรอนิค
- เครื่องมือแพทย์
- ยา และ อาหารเสริม

adobe_pdf_icon1??คลิกเพื่อดาวโหลดคู่มือ? ? ? ? ?cer_icon1?คลิกเพื่อดูเอกสารใบรับรอง

เคลย์ ( Activated Clay)

sato04

Activated Clay: ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร เลขที่10-3-07948-1-0002
ได้รับรองมาตรฐาน โดย : Military Standard MIL-D-3464-E (U.S. Department of Defence)
เกรด: Food Grade
ขนาดบรรจุ: เราสามารถผลิตได้ตามที่ท่านสั่ง ขนาดมาตราฐานมีดังนี้ ขนาด 0.5 กรัม, 1 กรัม, 2 กรัม, 3 กรัม, 5 กรัม, 10 กรัม, 20 กรัม, 30 กรัม, 40 กรัม, 100 กรัม, 200 กรัม

คุณลักษณะ : เคลย์ เป็นวัตถุจากธรรมชาติ ไม่มีอันตราย ไม่มีพิษ และ ไม่กัดกร่อน
สามารถดูดซับความชื้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า?25-50?องศาเซลเซียส ได้ถึง
35-40 %?เพื่อดูดซับความชื้นจนเต็มที่แล้ว ซองจะไม่บวมพอง ไม่เปลี่ยนรูปใดๆเลย จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องเป็นฝุ่นผงเข้าจมูกหรือเข้าตา

เคลย์ใช้ในอะไรได้บ้าง :

  • เครื่องมือแพทย์ยา และ อาหารเสริม
  • อาหารทอด,อบและขนมขบเคี้ยว, เครื่องหนัง, หมากฝรั่งและลูกอม
  • อุปกรณ์ที่ขึ้นสนิมง่าย, เครื่องอิเลคทรอนิค

adobe_pdf_icon1??คลิกเพื่อดาวโหลดคู่มือ? ? ? ? ?cer_icon1?คลิกเพื่อดูเอกสารใบรับรอง

แคปซูลเปล่า

sato05

แคปซูลเปล่า / Empty Capsule สำหรับโรงงานผลิต ยา และ อาหารเสริม
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร เลขที่ 10-3-07948-1-0004

ขนาดของแคปซูล

  • เบอร์ 0 แบบไม่มีสีและสีตามสั่ง
  • เบอร์ 1 แบบไม่มีสีและสีตามสั่ง
  • เบอร์ 2 แบบไม่มีสีและสีตามสั่ง
  • เบอร์ 3 แบบไม่มีสีและสีตามสั่ง
  • เบอร์ 4 แบบไม่มีสีและสีตามสั่ง

แคปซูลมีหลากหลายชนิดแล้วแต่ส่วนประกอบของแคปซูลว่าวัตถุประสงค์จะให้แคปซูลแตกตัวบริเวณใด
เรามีแคปซูลหลายแบบดังนี้
- แคปซูลแบบแตกตัวในลำไส้ชนิด A NO. C 159 ได้รับการอนุมัติ ปี ค.ศ. 1989 โดย SFDA
- แคปซูลแบบแตกตัวในลำไส้ชนิด B NO. C 185 ได้รับการอนุมัติ ปี ค.ศ. 1995 โดย SFDA ใช้เพื่อรักษาการเจ็บป่วยบริเวณลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับท้องผูก , โรคลำไส้อักเสบ , มะเร็งลำไส้ส่วนปลาย?เพราะเกิดอาการตีบ , เป็นวิธีใหม่ที่ทำได้ ตัวยาไปแตกตัวในบริเวณที่เหมาะสม.
- แคปซูลที่แตกตัวในกระเพาะอาหาร.
- แคปซูลขนาดเล็กเพื่อทดลองในสัตว์ทดลอง